Home » Kalender en inschrijvingen » Inschrijven van evenement

E-Wedstrijden Kata en Kumite

Regels voor deelname aan deze wedstrijden

* Kata

- Schrijf je in via onze site zoals je anders inschrijft voor een trainingen, wedstrijden, clubexamens. Bij deze inschrijving zal ik je inschrijven via sportdata.

- 1 dag voor aanvang van de wedstrijd krijg je van de organisatie een nr toegekend die je zal tonen bij het begin van opname van je filmpje.

- Vanaf nu kan je starten bij je eerste ronde:

     * Toon je nr op een extra scherm of druk deze af op papier en toon deze naar je camera toe.

     * Zeg je naam duidelijk tegen de camera.

    * Ga nadien naar je plaats van begin en groet eerst af en ga nadien in Yo stand staan en spreek de naam van de kata duidelijk tegen de                   camera.

     * Demonstreer je kata zoals je deze zou demonstreren op een echte wedstrijd.

     * Na de kata groet terug af.

- Stuur dit filmpje op via wetransfer naar mijn emailadres (jurgen.denil@telenet.be)

- Ik zet deze op Youtube en daarna de link op sportdata.

- De dag nadien weet je of je gewonnen hebt of niet, bij winst krijgt men opnieuw een nieuw nummer en kan men het voorgaande opnieuw herhalen. Bij de eerste maal van deelname wil ik eens langskomen om je hierbij  te helpen. Veel succes.

 

* Kumite

- Schrijf je in via onze site zoals je anders inschrijft voor een trainingen, wedstrijden, clubexamens. Bij deze inschrijving zal ik je inschrijven via sportdata.

- 1 dag voor aanvang van de wedstrijd krijg je van de organisatie een nr toegekend die je zal tonen bij het begin van opname van je filmpje.

- Vanaf nu kan je starten bij je eerste ronde:

     * Toon je nr op een extra scherm of druk deze af op papier en toon deze naar je camera toe.

     * Zeg je naam duidelijk tegen de camera.

    * Ga nadien naar je plaats van begin en groet eerst af naar je object. Opgelet je object mag geen stootpaal, bokszak of dergelijke zijn. Deze             moet een bal zijn op een statief of een bal die omhoog hangt. De bal moet op hoofdhoogte zijn en enkel deze scorende punten tellen voor             een eindscore.

     * Demonstreer je kumite in 30 sec tijd. Hierbij enkele tips voor een hoge score:

        - Je technieken moeten jodan zijn.

        - Deze moeten met snelheid en agressiviteit uitgevoerd worden.

        - Ga niet hoger dan de bal, doelgericht zijn.

        - Showgehalte telt hier, dus mooie beentechnieken en armtechnieken zijn heel belangrijk. 

        - Breng voldoende variatie in, dubbele beentechnieken, dreigen in je techniek, schijnbeweging en dan aanvallen, draaitechnieken,                          sprongtechnieken, ...

        - Op geen enkel ogenblik mag er geraakt worden op het object, ook niet een beetje.

     * Na de kumite groet terug af.

- Stuur dit filmpje op via wetransfer naar mijn emailadres (jurgen.denil@telenet.be)

- Ik zet deze op Youtube en daarna de link op sportdata.

- De dag nadien weet je of je gewonnen hebt of niet, bij winst krijgt men opnieuw een nieuw nummer en kan men het voorgaande opnieuw herhalen. Bij de eerste maal van deelname wil ik eens langskomen om je hierbij  te helpen. Veel succes.

 

Austrian Junior Open 2020 van 10/06 tem 20/06

Adidas Karate Open E-Tournament van 15/06 tem 25/06

Dutch Open E-Tournament van 22 juni tem 30 juni

Andere E-tournamenten kan men bekijken via sportdata, indien je hieraan zou graag deelnemen, gelieve een mailtje te sturen naar mij via info@kachi.be

??/??/2020 - Wedstrijdscoutingtraining - Inschrijven tot ???

In 2010 voerde de sportcommissie WKF de Wedstrijd Scouting Training (regionale wedstrijd training) in. Vermits we merken dat hier nog enkele misverstanden over bestaan, vatten we het concept nog eens samen

➢ Doelgroep: karateka’s met wedstrijdervaring & VKF-vergunning

➢ Minimumleeftijd: 10 jaar

➢ Minimumgraad: 6e kyu

➢ Karateka’s nemen zelf alle noodzakelijke bescherming mee

➢ De clubtrainer moet de toestemming geven aan de clubleden, met bijgevoegd formulier. Dit document kan u steeds downloaden via onze website want één document per atleet mag worden ingevuld en afgegeven aan de trainer ter plaatse.

Enkel karateka’s die aan AL deze voorwaarden voldoen, zullen toegelaten worden op de trainingen.

Door deze trainingen kan men doorschuiven naar de elite groep van Vlaanderen en met de volgende voorwaarden.

o Podium Belgisch of Vlaams kampioenschap
OF
o Top 7 op categorie IV-wedstrijden
OF
o Op uitnodiging (vb kampers die opgemerkt worden tijdens de wedstrijden)
Dit in een tijdspanne van 12 maanden
 Er moet minimum 1 wedstrijd gewonnen worden om geldig te zijn!!!


??/??/2020 - Dag - Clubexamen vanaf 4 jaar

Op het einde van de maand zullen er clubexamens gegeven worden in onze karateclub. (zie maandplanning)

 

Er zal clubexamen afgelegd kunnen worden vanaf 4 jaar.

Voor degene die graag deelnemen aan het clubexamen zal zich moeten inschrijven via onderstaande mail.

Degene die niet bevestigen kunnen NIET deelnemen aan het examen. Bijdrage voor het clubexamen bedraagt €5, indien men geslaagd is voor het examen van een gordel, zal men deze gordel er gratis bij krijgen.


12/10/2020 - Maitoshi Kachi Trophy - Inschrijven tot 30 oktober of Max.

Maitoshi Kachi Trophy 2020 Regulations NL
Word – 83.7 KB 41 downloads